Pedagogiek voor de OA (3e druk) - Thema 3 Ontwikkeling van 2 tot 4 jaar

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar versnelt de cognitieve ontwikkeling onder invloed van de taalontwikkeling. Welke uitspraak geeft dit weer?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.