Pedagogiek voor de OA (3e druk) - Thema 17 Motiveren

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

In de grondhouding voor motiveren speelt mee dat je rolmodel bent. Wat wordt daarmee bedoeld?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.