Pedagogiek voor de OA (3e druk) - Thema 29 Gedrag ombuigen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is een kenmerk van ongewenst gedrag als een feit accepteren?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.