Pedagogiek voor de OA (3e druk) - Thema 32 Begeleiding in ontwikkeling bedreigde leerlingen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat betekent de afkorting AMK?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.