Pedagogiek voor de OA (3e druk) - Thema 34 Pesten, benadering via een protocol

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Als de school het pesten via een protocol aanpakt, komt een aantal partijen in beeld. Hoeveel?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.