Communicatie en organisatie voor de OA (3e druk) - Thema 6 De organisatiestructuur van scholen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wie is de verantwoordelijke persoon of instantie als er in het onderwijs in Nederland iets misgaat?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.