Communicatie en organisatie voor de OA (3e druk) - Thema 7 Externe contacten, sociale kaart

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Waarom is het goed als een school op de hoogte is van het aanbod van het club- of buurthuis in de buurt?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.