Communicatie en organisatie voor de OA (3e druk) - Thema 9 Toelating tot het speciaal (basis)onderwijs

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat wordt bedoeld met een indicatieprocedure?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.