42123 BOS-medewerker; SB 4 - Thema 11 Werken met vrijwilligers

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke uitspraak ten aanzien van vrijwilligerswerk in de sport is juist? Let op er zijn meerdere antwoorden goed.


Vink het juiste antwoord aan. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. De maximale score is 1.