42123 BOS-medewerker; SB 4 - Thema 16 Planmatig werken binnen het bewegingsonderwijs

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke stellingen met betrekking tot planning zijn juist?

Bewering 1: Bij planning gaat het om het koppelen van tijd aan activiteiten.

Bewering 2: Een planning komt voort uit wet- en regelgeving.Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.