42123 BOS-medewerker; SB 4 - Thema 18 Zorgverbreding en motorische remedial teaching

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke stellingen met betrekking tot zorgverbreding zijn juist?

Bewering 1: Door de wet ‘Weer Samen Naar School’ worden scholen verplicht om in 2014 een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Bewering 2: Het al dan niet aanbieden van zorgverbredingsprogramma’s is eigen beleid van een school.Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.