42123 BOS-medewerker; SB 4 - Thema 21 Mensen met een lichamelijke beperking

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Tot welke categorie van aandoeningen hoort cerebrale parese.


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.